הגבלת פרטיות

חברת דיגיווייז אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי, אלא שחברת דיגיווייז שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות/מיילים/התראות מדי זמן מה ללקוחות האתר בנוגע למבצעים או אירועים מסוימים ללקוחות שאישרו זאת בעת הרכישה. במידה ואינכם מעוניינים עוד לקבל אי מיילים אלו, אנא שלחו בקשת הסרה לכתובת piercingsstore@gmail.com.

פרטי מחזיק הכרטיס לא יועברו לצד ג בשום צורה או דרך.

דיגיווייז אינה נושאת באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר לרבות תקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.

הגנת פרטיות – החברה אינה אחראית לנזק שייגרם עקב פריצה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע אודותו נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו , זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

COOKIES
על מנת להתאים את האתר להעדפותיכם, בעת השימוש באתר, נשלחים קבצי cookies לכונן הקשיח במחשבכם. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתנאי השימוש לרבות באמצעות cookies. כל משתמש רשאי להגדיר מחדש את הדפדפן במחשבו כך שיחסום גישה לכל ה cookies או לחלופין יתריע על cookies שנשלחים אליו.

Cookies הינו קובץ טקסט קטן שנשלח לכונן הקשיח שבמחשבכם האישי על ידי שרת אינטרנט. piercings.co.il עושה שימוש ב Cookies בכדי ששרתיה יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות גם כאשר הוא חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookies הינו מוצפן, כך שרק מפעילת האתר יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

אתרי צד שלישי
piercings.co.il עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם מתופעלים על ידי דיגיווייז. מדיניות הפרטיות המצוינת באתר זה אינה חלה באותם אתרים ודיגיווייז אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אלו.