דאיית'

Filter

טבעת לחץ לב שחור

קריסטל

פלדה

לחץ, טבעת לחץ

16ga

שחור