הליקס עם קריסטלים

Filter

עגיל קליקר זהב עם קריסטלים מעוצבים

קריסטל

זהב

קליקר

16ga

זהב לבן

עגיל קליקר שחור עם קריסטלים

קריסטל

טיטניום, פלדה

קליקר

16ga

שחור

עגיל קליקר טריפל עם קריסטלים שחור

קריסטל

פלדה

קליקר

16ga

שחור

עגיל קליקר עם קריסטלים משולש

קריסטל

פלדה

קליקר

16ga

כסף

עגיל קליקר עם קריסטלים כפול שחור

קריסטל

פלדה

קליקר

16ga

שחור

עגיל-קליקר-דיית-קריסטלים

קריסטל

טיטניום

קליקר

16ga

כסף

פירסינג קליקר זהב קריסטלים

קריסטל

טיטניום, פלדה

קליקר

16ga

זהב צהוב

עגיל הליקס משושה עם קריסטלים

קריסטל

פלדה

ישר

16ga

זהב צהוב, כסף

פירסינג קליקר לב

קריסטל

פלדה

קליקר

16ga

זהב צהוב, כסף

פירסינג קליקר קריסטלים – זהב

קריסטל

פלדה

קליקר

16ga

זהב צהוב

פירסינג קליקר אופל – כחול

אופל

פלדה

קליקר

16 מ”מ

כסף

עגיל טרגוס לברט שמש

קריסטל

פלדה

ישר

16ga

זהב צהוב, כסף