נזם מסרג'יקל סטיל

Filter

נזם לאף מסרג’יקל סטיל

ללא

פלדה

צמוד

22ga

כסף