עגיל קיפר

Filter

עגילים שקופים לאוזניים לצבא

ללא

סיליקון

צמוד

שקוף

עגיל נזם חישוק שקוף לצבא

ללא

סיליקון

חישוק

20ga

שקוף

עגיל לגבה שקוף

ללא

סיליקון

בננה

16ga

שקוף

עגיל לחץ שקוף קיפר

ללא

סיליקון

חישוק

9ga

שקוף