פלאג

Filter

הרחבות לאוזן הנגר שחור

ללא

אבן

הנגר

00ga

שחור

הרחבות טאנל קלאסי

ללא

פלדה

טאנל

00ga, 0ga, 10ga, 12ga, 2ga, 4ga, 6ga, 8ga

כסף

הרחבות לאוזניים מאבן

ללא

אבן

הנגר

0ga, 2ga

שחור